Tincella Care Marketing

Marknadsföring, marknadsprojektledning
& digital kommunikation

ORD FRÅN KUNDER

Testimonials

BLOGG

ORD FRÅN KUNDER
PUBLICERAT

SMART mål för tydlig målformulering

Vad är ett SMART mål? SMART är en akronym som hjälper dig att skapa tydliga mål: SPECIFIKT Målet ska vara tydligt och konkret. Vad vill du uppnå? Beskriv målet så detaljerat som möjligt. MÄTBART Det ska gå att följa upp och mäta framsteg. När målet är … Läs mer»

Småföretagare ❤️ mångsysslare = sant!

Som småföretagare gör du inte bara det du är expert på, utan troligen snuddar du vid områden som du inte nödvändigtvis är lika bekväm med. Jobbet måste göras! För att möta de utmaningar din verksamheten står inför, behöver du inte bara vara skicklig inom ditt eget … Läs mer»