Vår förmåga till samarbete gjorde att vi tog över världen

Det är genom vår förmåga att dela kunskap och resurser, som mänskligheten har kunnat ta stora kliv framåt. Samarbete är nyckeln till framgång och tillsammans tar vi över vår del av världen, en kampanj i taget.

Hyr in en Marknadskoordinator

Framgång är beroende av att ha rätt resurser till hands när de behövs, men att ha personal stand by är dyrt. Som inhyrd Marknadskoordinator kan jag erbjuda dig en dynamisk lösning som balanserar behovet med kostnadseffektivitet. 

Uppstart

Vid vårt uppstartssamtal går vi igenom mål och syfte för kommande insatser. Min övertygelse är, att framgångsrika marknadsföringsstrategier och kommunikationsplaner utgår från en djup förståelse av vilka utmaningar en verksamhet står inför, samt vilka resurser som finns att tillgå för att uppnå ett önskat resultat. Vi definierar de insatser som kommer att vara till mest nytta för ditt företag och sätter upp ramarna för vårt samarbete.

Kommunikationsplan

Efter vårt uppstartssamtal sammanställer jag all information och överlämnar eb kommunikationsplan som blir vår vårt styrdokument under vårt samarbete. Den innehåller mål, strategier och tidsramar för att säkerställa en samsyn om vad som ska göras.

Grundfakturering och tilläggstjänster

Vårt samarbete startar upp med en månadsvis grundfakturering som täcker de planerade aktiviteterna. Därefter betalar du för de tjänster som aktiveras, när de aktiveras, vilket gör att vårt flexibla samarbete ger dig en förutsägbar kostnadsstruktur även om vissa aktiviteter skjuts på framtiden. 

Att aktivera ytterligare tjänster innebär att du får tillgång till mitt nätverk med specialister – när du behöver dem. Det kan till exempel vara när det är dags att sjösätta en kampanj eller att få en trycksak levererad. Då håller jag i upphandlingen och du kan vara säker på att du har rätt resurser till hands, men bara betalar för dem när de behövs.

Nu kan vi påbörja resan mot att ta ditt företag till nästa nivå tillsammans! Kontakta mig, så sätter vi igång!

Kontakt »