SMART mål för tydlig målformulering

Genom att definiera mål med SMART-metoden kan du fokusera din energi och dina resurser på det som verkligen betyder något för dig. SMART är en akronym med första bokstaven i ord som hjälper dig få med det viktigaste i din målbeskrivning. Fungerar såväl i arbetslivet som privat.

Vad är ett SMART mål?

SMART är en akronym som hjälper dig att skapa tydliga mål:

SPECIFIKT

Målet ska vara tydligt och konkret. Vad vill du uppnå? Beskriv målet så detaljerat som möjligt.

MÄTBART

Det ska gå att följa upp och mäta framsteg. När målet är uppnått?

ACCEPTERAT

Accepterat och attraktivt för dig att vilja uppnå. 

REALISTISKT

Målet är genomförbart med de resurser och den tid som finns tillgänglig.

TIDSBESTÄMT

Det finns en tydlig deadline när målet är uppnått, med specifikt datum eller tidsram.

Exempel på ett SMART-mål 

Du är en egen företagare och har märkt att en många av dina kunder hittar dig via sociala medier. Därför vill du öka din närvaro och engagemang på framför allt Facebook för att få in ännu fler kunder. Ett SMART-mål kan då se ut så här:

Specifikt

Jag vill förbättra min närvaro på sociala medier genom att skapa en kommunikationsplan och lära mig att göra bättre korta filmer med mobiltelefonen för att öka engagemanget och nå ut till fler potentiella kunder.

Mätbart

Jag ska skapa och publicera en ny film varje vecka och öka antalet följare på mina sociala medier med 20% samt öka engagemanget (likes, kommentarer, delningar) med 30%.

Accepterat

Jag är engagerad i att förbättra min online-närvaro eftersom jag ser attviktig del av min affärsutveckling.

Realistiskt

Det är genomförbart med de resurser och den tid jag har tillgängligt. Jag kommer att avsätta två timmar varje vecka för att arbeta med detta mål och eventuellt delta i en online-kurs om videoproduktion.

Tidsbestämt

Jag ska ha en färdig kommunikationsplan och ha lärt mig att göra kvalitativa filmer inom tre månader, senast den 30 september.

Effektiv med SMART-mål 

Att använda SMARTa mål är ett effektivt sätt att formulera specifika och realistiska mål. När målet är tydligt och mätbart, kan du lättare följa dina framsteg och justera din plan om det behövs. Att mäta framstegen hjälper dig att hålla fokus och motivation uppe! 

TIPS FÖR SMARTa MÅL

Skriv ner dina mål

Att skriva ner dina mål gör dem mer konkreta och verkliga. Det hjälper dig också att prioritera dem och påminna dig om vad du vill uppnå.

Bryt ner stora mål i mindre delmål

Stora mål kan kännas överväldigande. Genom att bryta ner dem i mindre, hanterbara delmål kan du enklare följa dina framsteg och hålla motivationen uppe.

Vill du ha hjälp med att sätta en effektiv kommunikationsplan och nå ut till fler kunder via sociala medier? Kontakta mig för en konsultation! Som marknadsförare och webbkommunikatör kan jag hjälpa dig att definiera dina mål, skapa engagerande innehåll och maximera din online-närvaro.