CARE FOR MARKETING

Tjänster inom Marknadsföring & Digital kommunikation

För dig...

som behöver hjälp med webben

 • Digital kommunikationsplanering och innehållsstrategi.
 • Producera innehåll (content) för dina olika kanaler inklusive bildredigering och grafisk design.
 • Informationsproduktion (digital men även tryck).

Webbproduktion

Vi tar fram din hemsida tillsammans
 • Gemensam planering av innehåll för hemsidan och behov av grafiskt material.
 • Textframtagning och bearbetning, bildredigering och grafisk design.
 • Produktion av WordPress hemsida.

WebbVäktaren

Detta ingår:
 • Uppdatering av senaste WordPress-versionen på hemsidan.
 • Uppdatering av tillägg.
 • Backup av hemsidan.
 • Mindre justeringar som att lägga upp nya bilder och uppdatera text. Totalt 30 minuter i samband med uppdatering. 
Hur ofta vill du uppdatera?

Varannan månad: 6.741 kr per år.
Kvartalsvis: 4.794 kr per år.
Två gånger per år: 2.550 kr per år.
Tilläggstimmar: 850 kr per timma.

Åsa Snaar mobil webbkommunikatör
Foto: Tony Dobrösi

Timpris

Visst kan du anlita mig per timma! 
 • Timpris: 850 kr exklusive moms.

Marknadsföring

Strategi

 • Marknadsföringsstrategi och konsultation.
 • SWOT-analys och konkurrentanalys.
 • Månadsvis uppföljning och justering av strategi.
 • Utveckling av marknadsföringskampanjer.

Innehåll – content & context

Vi skapar innehåll i social media som harmoniserar med din målgrupp
 • Månadsvis innehållsstrategi och planering för olika kanaler.
 • Textbearbetning, bildredigering och grafisk design för inlägg och artiklar.
 • Produktion av inlägg och artiklar
  (en artikel är oftast mellan 800-1200 tecken).
 • Månadsvis rapport om engagemang och tillväxt.