Nu tar Ai över mitt jobb som marknadsförare och digital kommunikatör

– Vilka de fem viktigaste kompetenserna för en marknadsförare och digital kommunikatör? frågar jag #ChatGPT. De är inte inbördes rangordnade, men strategiskt tänkande, förmågan skriva målgruppsanpassat innehåll och en kreativ ådra är kompetenser jag hoppas dröjer innan Ai tar över… vad tror du?

Strategisk tänkande

Förmågan att tänka på ett strategiskt sätt och ha en övergripande förståelse för företagets affärsstrategi och mål. Detta innebär att kunna utveckla och genomföra effektiva marknadsföringsstrategier som kan bidra till att uppnå företagets övergripande mål.

Kommunikation

Kommunikationsfärdigheter för att kunna kommunicera effektivt med olika grupper, inklusive kunder, kollegor och chefer. Detta kan inkludera att skriva engagerande copy för annonser och sociala medier, samt att hålla presentationer och samarbeta med teammedlemmar.

Kreativitet 

En kreativ ådra för att kunna utveckla engagerande och minnesvärda kampanjer som sticker ut från mängden. Detta kan innebära att tänka utanför boxen, utforska nya idéer och koncept, och vara villig att ta risker.

Att analysera stora mängder data är Ai bra på, men strategiskt tänkande, kommunikationsfärdigheter och kreativ ådra hoppas jag som marknadsförare att få behålla ett tag till…

Digitala färdigheter

Bekant med olika digitala plattformar och verktyg, inklusive sociala medier, sökmotoroptimering, e-postmarknadsföring och webbdesign. De bör också ha förståelse för hur man analyserar och tolkar data för att optimera marknadsföringsinsatser.

Analytisk förmåga

Förmågan att analysera data och tolka resultaten för att kunna mäta effektiviteten av sina marknadsföringsinsatser. Detta innefattar att förstå grundläggande statistik, kunna använda analysverktyg som Google Analytics, och att kunna dra slutsatser och rekommendationer baserat på data.

Tack vare AI kommer företag att kunna spara tid och resurser genom avsevärd automatisering.

Men AI kan inte ersätta den mänskliga touchen i kommunikationen, och än så länge behövs människor för att tolka data och analysera resultat. 

AI kan inte ersätta mellanmänskliga relationer och dessa spår jag kommer få större utrymme mellan företag och kunder framöver. Vi vill inte bara ha möten på Teams och prata med en chatbot…

Vill du har hjälp av en riktig människa? Kontakta mig!