Kommunikationsplanen

Kommunikationsplan – behövs det?

Javisst! En välgjord och implementerad kommunikationsplan används av företag och organisationer för att skapa goda relationer med sina intressenter. Det är genom att upprätthålla dessa band som affärer sluts och relationer stärks. Företagets intressenter inkluderar alla: anställda, kunder, partners, investerare och media. 

Kommunikationsplanen hjälper till att:

 • Anpassa kommunikationsstrategier till företagets syfte och mål.
 • Säkerställa konsekvent budskap och varumärkesbyggande i alla kommunikationskanaler.
 • Definierar målgrupper och anpassar kommunikationen för att möta deras behov och förväntningar.
 • Hanterar och mildrar potentiella kriser eller negativa händelser.
 • Mäta genomslagskraften i kommunikationsinsatser och att göra förbättringar där det behövs.

Kommunikationsplaneringen i sju steg

 1. Identifiera kommunikationsmål: Vad vill företaget uppnå med sin kommunikation? Det kan vara att marknadsföra en ny produkt, öka varumärkesmedvetenheten eller förbättra kundrelationerna. Med dessa mål satta vet du också hur du ska följa upp din kommunikationsinsats.
 2. Gör en målgruppsanalys: Vem vill företaget kommunicera med? Ringa in målgruppen genom att beskriva vad de har gemensamt. Det kan inkludera alltifrån demografisk till geografisk information, till vilka tidningar de läser och deras kommunikationspreferenser.
 3. Knåda budskapen: Formulera ett tydligt, kortfattat budskap som stämmer överens med kommunikationsmålen och som är i linje med målgruppens sätt att uttrycka sig.
 4. Välj kanaler: Vilka är de mest effektiva kanalerna för att kommunicera med målgruppen? Det kan till exempel vara e-post, sociala medier (Facebook, LinkedIn, TikTok…), annonser i tryckt tidning eller direktreklam.
 5. Välj tidpunkt och lägg budget: Bestäm den bästa tiden för att kommunicera och allokera resurser för kommunikationsarbetet, inklusive budget för medieköp, marknadsföringsmaterial och annonsplatser.
 6. GO LIVE: Gå från ord till handling och omsätt kommunikationsplanen genom att koordinera reklamkampanjer, utskick och evenemang.
 7. Följ upp och utvärdera: Snälla, hoppa inte över detta steg. Mät och bedöm framgången för kommunikationsinsatsen och gör justeringar efter behov för att göra framtida insats ännu bättre.
Lika träfigurer men ändå olika

Vill du ha hjälp med kommunikationsplanen?

Kontakta mig när du behöver en frilansande marknadsförare!