Svårt att skriva innehåll till dina digitala kanaler? Använd Produktblomman och EFI-metoden!

 

Det kan vara utmanande att i digitala kanaler skapa innehåll som tilltalar din målgrupp och skapar engagemang. Genom att använda Produktblomman och EFI-metoden kan du gå från funktions- till värdebaserad, digital marknadsföring. 

 

Vad ingår i ditt erbjudande?

Utöver själva produkten eller tjänsten finns det ofta andra faktorer som kan beaktas när du presenterar ditt erbjudande till målgruppen. Garantitid, kvaliteten på support, leveranstid och andra relaterade tjänster har alla betydelse för att skapa en positiv och känslomässig respons från din målgrupp. Genom att lyfta fram dessa har du chans att ge en mer komplett och tillfredsställande upplevelse för dina kunder.

Produktblomman

Produktblomman illustrerar hur du kan se på ditt erbjudande, där mer än själva kärnprodukten eller tjänsten ingår:

Kärnprodukt: Huvuderbjudandet för produkten eller tjänsten, vilket oftast är den främsta rationella anledningen till att kunder är intresserade av den.

Pris: Kostnaden för produkten eller tjänsten, vilket är en avgörande faktor i köpbeslutet för många kunder. Här kan kredittider spela en avgörande roll.

Support/eftermarknad: Kundservice och assistans som tillhandahålls av företaget efter köpet, vilket kan innefatta teknisk support, felsökning och svar på frågor om produkten eller tjänsten.

Garanti: Löftet från företaget till kunden att produkten eller tjänsten kommer att uppfylla vissa förväntningar, och kan inkludera garantier eller återbetalningar vid defekter eller missnöje.

Bonus: Ytterligare funktioner eller förmåner som följer med kärnprodukten, såsom en gratis present vid köp eller en utökad garanti.

Öppettider: Då produkten eller tjänsten är tillgänglig för köp, användning eller support. Det kan vara ett viktigt övervägande för kunder som behöver göra inköp eller kontakta support under specifika tider.

Leveranstid: Snabba leveranstider kan vara ett försäljningsargument för många kunder.

Trender: Aktuella marknadstrender och konsumentpreferenser som kan påverka produktdesign, marknadsföring och försäljning.

Kvalitet: Duglighet och tillförlitlighet hos produkten eller tjänsten, vilket kan vara en nyckelfaktor för kundnöjdhet och återkommande affärer.

Design: Produktens estetiska och funktionella egenskaper, inklusive dess utseende, användbarhet och hållbarhet.

Tradition: Produktens eller varumärkets historia och arv, vilket kan påverka kundernas uppfattning och lojalitet.

produktblomman

Gör din egen Produktblomma

Gå igenom ditt erbjudande och lista vad som ingår i ditt kompletta erbjudande. Vad står på dina blad på din blomma?

Från funktions- till värdebaserad, digital marknadsföring

Innebörd och värde hellre än produktfakta

Att enbart fokusera på funktioner och fakta när du marknadsför en produkt eller tjänst kan vara ett misstag. Kunder är oftast mer intresserade av värdet som produkten eller tjänsten kan ge dem, snarare än dess tekniska specifikationer.

Genom att betona fördelarna och värdet av din produkt eller tjänst kan du nå dina kunder på en djupare nivå och visa hur ditt erbjudande kan förbättra deras liv eller lösa ett specifikt problem de kan ha. Det är mer övertygande än att bara lista funktioner och fakta.

Illustrera och skapa innehåll som beskriver innebörden

  1. Använd Produktblomman du har skapat.
  2. Formulera sedan fördelarna och vilken innebörd, vilket värde det har för målgruppen. Samma fördel och innebörd kan beskriva flera egenskaper.
  3. Lyft fram hur ditt erbjudande löser problem och förbättrar målgruppens liv.
  4. Kommunicera innebörden och värdet för målgruppen av det du har att erbjuda.

Illustrera och skapa innehåll som beskriver innebörden

  1. Använd Produktblomman du har skapat.
  2. Formulera sedan fördelarna och vilken innebörd, vilket värde det har för målgruppen. Samma fördel och innebörd kan beskriva flera egenskaper.
  3. Lyft fram hur ditt erbjudande löser problem och förbättrar målgruppens liv.
  4. Kommunicera innebörden och värdet för målgruppen av det du har att erbjuda.

Det finns många sätt att utnyttja digitala kanaler och visualisera ditt budskap. Vilka metoder fungerar bäst för din målgrupp och ditt budskap? 

Vill du har hjälp att skapa innehåll som är visuellt tilltalande och engagerande? Kontakta mig!