Happy content

Happy content!

Är du redo att ta ett nytt friskt grepp om ditt digitala innehåll som ska produceras och publiceras framöver? Tips nedan!

1. Tydliggör syftet

Vad vill du uppnå och hur krokar det i dina övriga affärsmål? Det kan exempelvis vara att bygga varumärke och öka kännedomen, skapa engagemang och generera leads, stärka positionen som attraktiv arbetsgivare inför rekrytering.

2. Målgrupp

Vem riktar du dig till? Vad intresserar dem? Vilka utmaningar och behov har de? Ju mer du vet om er målgrupp, desto mer träffsäkert kan ert innehåll bli.

3. Kanalval

Med syfte och målgrupp definierad är det enklare att välja i vilken kanal (Facebook, Instagram, Linkedin mfl) du ska synas. Sprid dig inte mer än vad din organisation kan hantera.

4. MASTER-mål

Slipp famla i mörkret: sätt mål med dina digitala aktiviteter och följ upp dem. MASTER är en akronym som står för:
M – mätbart. Målet ska gå att kvantifiera.
A – attraktivt. Ju mer attraktivt målet är, desto lättare är det att motivera sig för det.
S – specifikt. Du vet vad som förväntas av dig och det är svårt att misstolka.
T – tidsbestämt. Naturligtvis.
E – entydigt. Du har en tydligt bild av vad som förväntas av dig och är ni flera är det viktigt att alla uppfattar målet på samma sätt.
R – realistiskt. En utmaning men ändå upplevas möjligt att uppnå.

5. När? Vem?

Hur ofta ska innehåll publiceras och vem är ansvarig? Beroende på hur stort ditt team är, kan uppgifter delas ut till flera. Alla vet vad som ska göras och när det ska vara klart.

6. Innehåll

För att strukturera den kreativa fasen att ta fram idéer om innehåll kan följande exempel på huvudrubriker hjälpa:
– Varumärkesorienterat
– Kunskapsorienterat
– Trender i branschen
– Klickbart (“lätt att gilla”)
– Dela andras innehåll (sk kuraterat innehåll)

7. Uppföljning

Uppföljning av publicerat innehåll kan kan exempelvis bestå av:
– Besöksstatistik. Följa upp kampanjer och andra aktiviteter samt se hur webbplatsen används.
– Sökbeteende. Vilka sökord besökarna använder i sökfunktionen eller i externa sökmotorer.
Kontakta mig

När du behöver hjälp med din Plan för innehåll!