Gott Nytt Content 2020

Content 2020

Året som snart är slut har för mig präglats av att vistas mer utanför än inuti min bekvämlighetszon. Att jobba extra i skolan var grymt effektivt för att öva upp förmågan att presentera ett budskap med instruktioner och hålla kvar ungefär 25 tioåringars uppmärksamhet. Direkt feedback utan omsvep, skulle jag sammanfatta det med.

Tillbaka till skolan efter sommaren, fast då bakom skolbänken istället för framför… Att komplettera marknadsföring med digital kommunikation och produktion ger en grym bas att stå på – jag är redo för 2020! Publicerat innehåll på Tincellas webbplats genomgår en revision och bearbetning pågår.

Planera Innehåll

Är ni redo att ta ett nytt friskt grepp om ert digitala innehåll som ska produceras och publiceras för 2020? Här kommer de mest användbara tipsen jag vill dela med mig av.

1. Tydliggör syftet

Vad vill ni uppnå och hur krokar det i era affärsmål? Det kan exempelvis vara att bygga varumärke och öka kännedomen, skapa engagemang och generera leads, stärka positionen som attraktiv arbetsgivare inför rekrytering.

2. Målgrupp

Vem riktar ni er till? Vad intresserar dem? Vilka utmaningar och behov har de? Ju mer ni vet om er målgrupp, desto mer träffsäkert kan ert innehåll bli.

3. Kanalval

När syftet och målgruppen är definierade är det enklare att välja i vilka kanaler (Facebook, Instagram, Linkedin mfl) ni vill synas. Tänk på att inte sprida er mer än vad er organisation kan hantera.

4. MASTER-mål

För att inte famla i mörkret är det viktigt att sätta mål med aktiviteterna online och sedan följa upp dem. Det hjälper också till med att få alla att dra åt samma håll. MASTER är en akronym som står för:
M – mätbart. Målet ska gå att kvantifiera.
A – attraktivt. Ju mer attraktivt målet är, desto lättare är det att motivera sig för det.
S – specifikt. Du vet vad som förväntas av dig och det är svårt att misstolka.
T – tidsbestämt. Naturligtvis.
E – entydigt. Du har en tydligt bild av vad som förväntas av dig och är ni flera är det viktigt att alla uppfattar målet på samma sätt.
R – realistiskt. En utmaning men ändå upplevas möjligt att uppnå.

5. När? Var? Vem?

Hur ofta ska innehåll publiceras, var ska det publiceras (vilka kanaler) och vem ansvarar för det? Beroende på hur stort ert team är så kan uppgifter delas ut till flera, men det gäller att alla vet sin roll och arbetar mot deadlines.

6. Innehåll

För att strukturera den kreativa fasen att ta fram idéer om innehåll kan följande exempel på huvudrubriker hjälpa:
– Varumärkesorienterat
– Kunskapsorienterat
– Trender i branschen
– Klickbart (”lätt att gilla”)
– Dela andras innehåll (sk kuraterat innehåll)

7. Uppföljning

Alla punkter ovan går att göra mycket mer detaljerade och så även denna sista. Uppföljning av publicerat innehåll kan göras på flera sätt, exempelvis genom:
– Besöksstatistik. Följa upp kampanjer och andra aktiviteter samt se hur webbplatsen används.
– Sökbeteende. Vilka sökord besökarna använder i sökfunktionen eller i externa sökmotorer.

Med denna guide har jag också berättat för dig vilket innehåll du kommer att hitta på min webbplats. 

Kontakta mig

När du behöver hjälp med din Plan för innehåll 2020!